Allmenn tannbehandlinger

  • Undersøkelse
  • Airflow tannrens
  • Fylling
  • Rotfylling (endobehandling)
  • Tanntrekking
  • Visdomstenner
  • Konserverende behandling

Bestill Time